การที่ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

1. แสงสว่าง (Light)

2. อุณหภูมิ (Temperature)

3. สภาพภูมิอากาศ (Climate)

4. ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture)

5. ปริมาณน้ำฝน (Rain)

6. สภาพภูมิประเทศ (Site)

7. สภาพของดิน (Soil)

8. สิ่งมีชีวิต (Creature)

edit @ 28 Aug 2010 23:15:52 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (46.165.236.42|178.63.0.194, 46.165.236.42) on 2015-04-13 14:34

#2 By (54.86.21.50|148.251.92.48, 54.86.21.50) on 2014-12-29 22:32

#1 By paesah (103.7.57.18|171.5.104.167) on 2013-01-27 20:41