ความหมายป่าไม้

posted on 28 Aug 2010 12:27 by natmilkhan

     ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

 

edit @ 28 Aug 2010 15:47:26 by 1. น.ส. สุประภา ล้ำเจริญทรัพย์ 2. นาย ณัฐ ดิษสกุล 3. น.ส. ไรฮาน ลาเต๊ะ

edit @ 29 Aug 2010 10:09:12 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

Comment

Comment:

Tweet

tongue

#2 By (180.183.180.202|192.168.200.129, 180.183.180.202) on 2014-07-04 17:17

confused smile

#1 By lightness on 2010-08-28 13:13